Rekrutacja 2017

  Ważne terminy związane z rekrutacją

do Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie

  • 22.05 – 09.06.2017r. – składanie podań do wybranych szkół,
  • do 26.06.2017r. do godz. 15:00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • do 27.06.2017r. – ustalenie listy kandydatów spełniających warunki brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • 12.07.2017r. godz. 10:00ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

   UWAGA!

   Bardzo prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów do 13.07.2017r. w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w LO Nr I w Kępnie

 

  • do 20.07.2017 r. godz. 12:00 – potwierdzenie woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone wcześniej,
  • 21.07.2017r. godz. 13:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.